Pavlína Trojovská

CEO ve společnosti Centers PUBLISHING

Pavlína Trojovská

CEO ve společnosti Centers PUBLISHING

Životopis

Pavlína Trojovská patří mezi nejuznávanější odborníky na trh komerčních nemovitostí v České a Slovenské republice. Díky svým bezmála dvacetiletým zkušenostem je zvána na mnoho českých i slovenských konferencí. Přednášené informace nepramení z tiskových zpráv realitních agentur nebo developerů, kteří potřebují ve většinové společnosti vzbudit určitý dojem o realitním trhu, ale z pečlivého, detailního a systematického průzkumu trhu – neustále se setkává se zástupci majitelů, pronajímatelů budov a s nájemci či vlastníky jednotek, každoročně navštíví se svým týmem všechna města nad 15 000 obyvatel v obou zemích a jednou za tři roky i města z počtem obyvatel nižším než 10 000. Můžete se tedy těšit například na ojedinělá data porovnávající poměr výkon – cena z pohledu nájemce a provozovatele obchodu.

Kde mne najdete