Pavel Doležal

Předseda představenstva a výkonný ředitel AVANT investiční společnost

Pavel Doležal

Předseda představenstva a výkonný ředitel AVANT investiční společnost

Životopis

Působil 11 let v bankovnictví na různých manažerských pozicích. V ČSOB nejprve řídil odbor správy úvěrů a právní podpory poboček, od roku 2005 vedl segment finančních institucí a rozvíjel vztahy banky se zdravotními pojišťovnami, obchodníky s cennými papíry, investičními společnostmi, penzijními fondy a zahraničními bankami. Na této pozici v ČSOB také zodpovídal za služby custody a depozitáře fondů.

Kde mne najdete

Přehlídka fondů kvalifikovaných investorů

20. 11. 2019
09:30 - 10:25
Sál Nadir