PovDOK – snadnější cesta k úspěchu

workshop
20. 11. 2019
14:35 - 15:05
Sál Leo

PovDOK – snadnější cesta k úspěchu

PovDOK – Povinné DOKumenty v chytré aplikaci
Jednoduché online řešení pro vyplňování povinných dokumentů se zákazníkem.