O úspěchu rozhoduje náš mindset

Přednáška
20. 11. 2019
10:50 - 11:20
Sály Aquarius + Taurus

O úspěchu rozhoduje náš mindset

Touha po lepším a důstojném životě, ke kterému jsou potřeba peníze, je až na pár výjimek společná asi všem lidem. Je pak otázka, co všechno jsou ochotni podstoupit, co jsou ochotni a schopni pro to udělat. A jak moc má být ten život lepší, důstojný a bohatý. Také zda k tomu potřebují opravdu čas a svobodu. To jsou otázky, na které si odpovíme v průběhu přednášky!
Pouze blázen si může myslet, že věci změní bez schopnosti měnit okolnosti, které vedly k nežádoucímu stavu. A pouze naivka si může myslet, že „to“ změní někdo v jeho okolí…
O všem rozhoduje MINDSET a nastavení hlavy pro úspěch, opravdová motivace a odvaha změny dělat! Pozvu vás do světa myšlenkových schémat pro úspěch v životě a v podnikání, která fungují! Jirka Mazur