Diskusní kruh – placené poradenství

Uzavřený diskusní kruh
20. 11. 2019
9:30 - 10:40
Sál Quadrant

Diskusní kruh – placené poradenství

Uzavřený diskusní kruh na téma Placené poradenství. Přijďte sdílet své zkušenosti a načerpat inspiraci s ostatními poradci do moderované diskuse nebo si diskusi přijďte poslechnout. Kapacita je omezena! Moderuje Jiří Cimpel.

Formát:

 • Je určeno pouze pro 6 finančních poradců. Účastníci budou aktivně zapojováni a moderátor jim bude postupně předávat slovo.
 • Je vyhrazeno 70 minut. Diskusní moderuje zkušený poradce.
 • Maximální počet pasivních posluchačů je 15.
 • Na konci konferenčního dne odprezentuje moderátor v hlavním sále výstupy.

K tématu:

Placené finanční a investiční poradenství je jedním z dynamicky rostoucích segmentů na poradenském trhu. Snahou placených poradců je přinést na trh službu v co největší míře nezávislou na provizích od producentů a posadit se tak na stejnou stranu stolu se svým klientem. Každý poradce a firma fungující na placeném základě používá většinou něčím specifický vlastní honorářový model. Jednotlivé modely a zkušenosti placených poradců z praxe se pokusíme v rámci našeho diskuzního kruhu rozvést co maximální hloubky.

Okruhy pro diskuzi:

 1. Modely honorářové struktury – Jakým způsobem účtujete klientovi svůj honorář. Proč jste zvolili právě tuto formu a v čem vidíte její hlavní výhodu?
 2. Placené služby – Co všechno Vaše placené poradenství pro klienta zahrnuje?
 3. Jak jste začali – Jak vypadal Váš přechod z provizního do placeného poradenství?
 4. Akvizice nových klientů – Jak získáváte nové klienty pro pro placené poradenství? Jak vypadá proces akvizice nového klienta?
 5. Struktura poradenského týmu – Jak si dělíte role ve Vašem poradenském týmu?

Další diskutující:

 • Michala Janatová
 • Roman Jasenovec
 • Oskar Michl
 • 2 volná místa…