NemoMix Fund SICAV

Čím se zabýváme?

Fond NemoMix zastřešuje více než 20 nemovitostních fondů rozložených do pěti rozdílných segmentů, tím vytváří bezpečné a diverzifikované portfolio nemovitostních aktiv. Očekávaný výnos fondu 5,2 % p.a.

NemoMix zahrnuje investice do:

 • výstavby nových bytů
 • komerčních nemovitostí
 • nájemních domů a bytů
 • logistických a průmyslových areálů
 • zemědělské půdy a lesů 

Proč investovat do fondu:

 • Nadstandardní očekávaný výnos ve výši 5,2 % p.a.
 • Investice do reálných nemovitostních aktiv se stabilním růstem hodnoty. Projekty podkladových aktiv najdete na konkrétních adresách, můžete je vidět a můžete si na ně sáhnout.
 • Diverzifikace aktiv v 5 rozdílných nemovitostních segmentech.
 • Minimálně 80 % majetku fondu v prioritních investičních akciích s přednostním podílem na zisku podkladového fondu (před zakladatelem fondu – držitelem výkonnostních investičních akcií) a s garantovaným (do výše fondového kapitálu držitelů výkonnostních investičních akcií) minimálním výnosem, a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty podkladového fondu, což slouží jako ochrana proti případnému propadu cen nemovitostí.
 • Profesionální správa majetku.
 • Kontrola nakládání s majetkem fondu depozitářskou bankou (ČSOB).
 • Regulace Českou národní bankou.
 • Nízké vstupní a výstupní poplatky.
 • Možnost osvobození fyzických osob od daně z příjmu při odkupu investičních akcií po 3 letech.